Υδροσπορά

ydrospora

Η υδροσπορά εφαρμόζεται σε

  • Πρανή ορυγμάτων και επιχωμάτων οδών
  • Πρανή υδροηλεκτρικών φραγμάτων
  • Αποκαταστάσεις ορυχείων, λατομείων, χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
  • Αναχλοάσεις καμένων περιοχών
  • Τουριστικές εγκαταστάσεις, γήπεδα γκολφ, μεγάλα πάρκα

Τα πλεονεκτήματα  της μεθόδου είναι:

 1. Άμεση προστασία από τη διάβρωση
 2. Αναχλόαση άγονων εδαφών
 3. Δημιουργία ενός υγιούς οικολογικού συστήματος μέσα σε λίγους μήνες
 4. Σχηματισμός εδαφικής δομής στην οποία μπορεί να συντηρηθεί μόνιμη βλάστηση
 5. Πυκνή και ομοιόμορφη εδαφοκάλυψη
 6. Μικρό κόστος

Τεχνητή Γήρανση Βράχων

Τα βραχώδη ορύγματα μπορούν να βαφούν με χρώματα μη τοξικά με ταυτόχρονη χρήση ειδικών βιολογικών ενεργοποιητών μικροχλωρίδας.