Γιούτα – Κοκοφοίνικας

Οργανικά πλέγματα

Στις περιπτώσεις πρανών στα οποία οι συνθήκες εδάφους ή οι κλίσεις και τα ύψη τους είναι δυσμενή, προτείνεται πριν από την υδροσπορά να επικαλύπτονται με γεωπλέγματα. Τα γεωπλέγματα παίζουν σημαντικό ρόλο στον περιορισμό της διάβρωσης, προστατεύοντας άμεσα το έδαφος και απορροφώντας μέρος της κινητικής ενέργειας της βροχής και των ομβρίων.
Έχει διαπιστωθεί – ύστερα από σχετικές εφαρμογές – ότι τα καταλληλότερα εδαφοκαλυπτικά για τον περιορισμό της διάβρωσης είναι τα οργανικά γεωπλέγματα βάρους 500-1.000 γραμ. ανά μ2.

Τα παραπάνω έχουν αποδειχθεί και πειραματικά αλλά και σε εφαρμογές :
Η διάβρωση από το νερό σε επιφάνεια καλυμμένη με οργανικό γεώπλεγμα είναι το 1,1% της διάβρωσης ακάλυπτης επιφάνειας, η διαρροή του νερού μειώνεται κατά 65,4% ενώ ταυτόχρονα η βλαστικότητα της χλόης αυξάνεται κατά 40%.

Τα πλέγματα αυτά αποσυντίθεται κατά τη διάρκεια του βιολογικού κύκλου, προσθέτοντας οργανική ύλη στο έδαφος.Είναι εύκαμπτα και προσαρμόζονται στις πτυχές του εδάφους. Χάρη στους θύλακες που σχηματίζονται από τις οριζόντιες και κατακόρυφες ίνες της πλέξης τους, συμβάλλουν αποτελεσματικά στη παρεμπόδιση της ιζηματοποίησης. Μειώνουν επίσης τη μεταφορά χαλαρών υλικών, καθώς σχηματίζουν μικρές αναβαθμίδες που επιβραδύνουν και τη ροή του νερού και το ρυθμό διάβρωσης.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (gr/m2)
geosaver_JS500 geosaver JS 500 γιούτα 500
geosaver_JS_750 geosaver JS 750 γιούτα 750
terra_1.000 coirtex 750 κοκκοφοίνικας 750
coirtex_750 coirtex 1000 κοκκοφοίνικας 1.000
coirtex_1000 TERRA 1.000 κοκκοφοίνικας – πολυπροπυλαίνιο 1.000