Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων

Οι φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων τύπου ISOSTOP μπορούν να προστατεύσουν από φαινόμενα βραχοπτώσεων με ενέργεια πρόσκρουσης από 100 έως 5.000 KJ

Αποτελούνται από:

 • στύλους (ορθοστάτες) από γαλβανισμένο μορφοσίδηρο τύπου HEB/HEA με μεταλλική βάση
 • γαλβανισμένο πλέγμα από συρματόσχοινα, ενισχυμένο με οριζόντια γαλβανισμένα συρματόσχοινα, που συγκρατούνται στους στύλους
 • από γαλβανισμένα συρματόσχοινα στήριξης της κορυφής των ορθοστατών
 • δακτυλιωτά φρένα, αποσβεστήρες ενέργειας
 • αγκύρια της διάταξης στήριξης

Oι διαστάσεις, η ποιότητα των υλικών καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές τους είναι τυποποιημένες, και συνοδεύονται από σχετικά πιστοποιητικά.

Τα συστήματα αυτά είναι πολύ αποτελεσματικά για την ανάσχεση των βραχοπτώσεων και από κάθε περιβαλλοντική άποψη αβλαβή, καθώς διαθέτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Προσαρμοστικότητα σε κάθε μορφολογική και γεωμορφολογική περίπτωση χάρη στην αρθρωτή δομή του συστήματος, τον συνδυασμό ειδικών εξαρτημάτων και την πολυμορφία των βάσεων στήριξης οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα στα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά της περιοχής που πρόκειται να προστατευθεί.
 • Ευκολία και οικονομία στην τοποθέτηση, χάρη στην αρθρωτή δομή του συστήματος, την εύκολη τοποθέτηση των μεμονωμένων εξαρτημάτων και τον περιορισμένο αριθμό διατρημάτων και για τη θεμελίωση των ιστών και για την αγκύρωση των συρματόσχοινων.
 • Ευκολία και οικονομία στην συντήρηση, χάρη στην αρθρωτή δομή του συστήματος, την εύκολη συναρμολόγηση-αποσυναρμολόγηση των μεμονωμένων εξαρτημάτων.
 • Ελαστικό σύστημα με επίδραση χαμηλών δυνάμεων στα μεμονωμένα εξαρτήματα.
 • Περιορισμένες παραμορφώσεις και διατήρηση επαρκούς ύψους της προστατευτικής ασπίδας μετά την πρόσκρουση βράχου στο εύκαμπτο πέτασμα ανάσχεσης.
 • Απόλυτη αποτελεσματικότητα σε ταυτόχρονες προσκρούσεις σε διάφορα τμήματα του φράχτη ή σε δευτερεύουσες προσκρούσεις στο ίδιο τμήμα χάρη στη σύνδεση όλων των τμημάτων του και την συνεργασία ολόκληρης της εμπρόσθιας πλευράς κατά τη διάρκεια της πρόσκρουσης. Οι ενέργειες των πτώσεων απορροφούνται από το πλέγμα και την κατασκευή στήριξής του. Οι προκύπτουσες εξωτερικές τάσεις διοχετεύονται στα αγκύρια και στο έδαφος.
 • Καμία περιβαλλοντική επιβάρυνση χάρη στη οπτική διαπερατότητα και τα ανοιχτόχρωμα στοιχεία της κατασκευής.

Επένδυση πρανών με μεταλλικά πλέγματα

Η επένδυση των πρανών γίνεται με πλέγματα από γαλβανισμένα συρματόσχοινα ή συρματοπλέγματα τα οποία διαστρώνονται στο έδαφος, αγκυρώνονται σε αυτό και σταθεροποιούν το πρανές, αποτρέποντας το φαινόμενο των βραχοπτώσεων στο σημείο της δημιουργίας τους. Επιπροσθέτως, ενισχύουν τη συνολική ευστάθεια του πρανούς. Αποτελούνται από συνδυασμό αγκυρίων, πλεγμάτων από ισχυρά συρματόσχοινα, συρματοπλεγμάτων και τανυσμένων συρματόσχοινων μεταξύ των κανάβων αγκύρωσης.