Επένδυση πρανών με μεταλλικά πλέγματα

Συστήματα επιφανειακής προστασίας βραχοπτώσεων
Οι βραχοπτώσεις σε απότομα πρανή είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο. Οφείλονται σε φυσικές ή ανθρωπογενείς αιτίες και εμφανίζονται απρόβλεπτα λόγω της μεγάλης ποικιλομορφίας των παραγόντων που τις επηρεάζουν.

Ειδικότερα, σε μεγάλες οδικές ή σιδηροδρομικές αρτηρίες και σε περιπτώσεις που η χάραξη προβλέπει τη διέλευση ανάμεσα σε πρανή βραχωδών ορυγμάτων, ο κίνδυνος βραχοπτώσεων είναι μεγάλος.

Τα Συστήματα επιφανειακής προστασίας βραχοπτώσεων τύπου ISOMESH και ISONET αποτρέπουν το φαινόμενο των βραχοπτώσεων στην περιοχή της δημιουργίας τους. Παρέχουν υποστήριξη στην επιφάνεια του εδάφους εξασφαλίζοντας έτσι την σταθεροποίηση επισφαλών όγκων και αποτρέποντας την αποκόλληση βράχων ή χαλαρών επιφανειακών σχηματισμών. Επιπροσθέτως, ενισχύουν τη συνολική ευστάθεια του πρανούς.

Αποτελούνται από συνδυασμό αγκυρίων, πλεγμάτων από ισχυρά συρματόσχοινα, συρματοπλεγμάτων και τανυσμένων συρματόσχοινων μεταξύ των κανάβων αγκύρωσης.
Τα συστήματα ISOFIX και ISONET μελετώνται και προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες των πρανών και των εδαφών και βράχων που προορίζονται να συγκρατήσουν.

Σύστημα ISOFIX
Η αντιμετώπιση προβλημάτων βραχοπτώσεων και επιφανειακής αστάθειας με τα συστήματα ISOFIX επιτυγχάνεται με τη διάστρωση στην επιφάνεια του πρανούς πετασμάτων (πάνελς) από συρματόσχοινα διαμέτρου 6 mm,  με βρόγχο ελαστικών διαστάσεων 200Χ200 mm, αντοχής 145KN/M με διαγώνιο βρόγχο, την αγκύρωσή τους σε κάναβο ανάλογων διαστάσεων και τη σταθεροποίησή τους, με τανυσμένα συρματόσχοινα, στις αγκυρώσεις

Σύστημα ISONET
Κατά την εγκατάσταση του συστήματος επιφανειακής προστασίας βραχοπτώσεων τύπου ISONET καλύπτεται το πρανές με γαλβανισμένο συρματόπλεγμα μέγιστης αντοχής 550Ν/mm2, διαμέτρου 3 mm με εξαγωνικό βρόγχο 8Χ10 cm,. Το συρματόπλεγμα στερεώνεται στην κορυφή και στη βάση του πρανούς με αναδίπλωση σε τεντωμένο συρματόσχοινο.
Το μεταλλικό πλέγμα στερεώνεται μέσω ειδικών πλακών με παθητικά αγκύρια στα οποία συνδέονται συρματόσχοινα τάνυσης οριζόντια, κάθετα και διαγώνια ενίσχυσης του συρματοπλέγματος  διαμέτρου 8 – 12,0mm που προσδένονται με κατάλληλο αριθμό κρίκων και θηλιών στις ηλώσεις στερέωσής τους.

Συστήματα φυτευόμενης οπλισμένης γης

Τα συστήματα φυτευόμενης οπλισμένης γης προσφέρουν άμεσες και ασφαλείς λύσεις σε δύσκολες περιπτώσεις σταθεροποίησης πρανών (με κλίση > 1:1), στράγγισης και στη διατήρηση του οικοσυστήματος με σεβασμό στο περιβάλλον.

Αποτελούνται από προκατασκευασμένα μεταλλικά πλέγματα (πάνελς) και γεωπλέγματα τα οποία ενισχύουν και βελτιώνουν τη μηχανική αντοχή του εδάφους.