Επένδυση πρανών με γεωπλέγματα

geoplegmata

Τα γεωπλέγματα:

  • απορροφούν την κινητική ενέργεια των διαβρωτικών στοιχείων (βροχή, αέρας) και σταθεροποιούν το επιφανειακό έδαφος, δημιουργώντας πάνω σε αυτό πολυάριθμα μικροφράγματα,
  • συγκρατούν τους σπόρους και τα υλικά της υδροσποράς ακόμη και σε εδάφη μεγάλης κλίσης, με αποτέλεσμα το επιτυχές φύτρωμα των σπόρων,
  • διευκολύνουν τη διείσδυση του νερού στο έδαφος και συγκρατούν την υγρασία, ευνοώντας με τον τρόπο αυτό την εκβλάστηση των σπόρων, το ρίζωμα και την καλή ανάπτυξη  της χλόης.

Η διάρκεια ζωής τους κυμαίνεται  ανάλογα με το είδος του γεωπλέγματος από 2 έως 6 χρόνια. Με την πάροδο του παραπάνω χρονικού διαστήματος τα οργανικά γεωπλέγματα καταστρέφονται προσθέτοντας θρεπτικά στοιχεία στο έδαφος.

Σε ειδικές περιπτώσεις για τη συγκράτηση πολύ χαλαρών εδαφών και τη στήριξη των πρανών χρησιμοποιούνται γεωσυνθετικά πλέγματα, για τη σταθεροποίηση της επιφανειακής στρώσης του εδάφους. Πριν ή μετά τη διάστρωση και στερέωση των πλεγμάτων στην επιφάνεια του πρανούς γίνεται υδροσπορά.

Τύποι Γεωπλεγμάτων

Γιούτα –Κοκοφοίνικας

  • geosaver JS500
  • geosaver JS750
  • coirtex 750
  • coirtex 1000
  • terra 1.000

Η επιλογή του κατάλληλου γεωπλέγματος γίνεται αναλόγως της αντοχής του πρανούς στη διάβρωση.